Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp với các huyện ủy, thành ủy giai đoạn 2018-2022

Ngày 5-12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện ủy, thành ủy khu vực biên giới biển giai đoạn 2018-2022. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm qua, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện ủy, thành ủy khu vực biên giới biển của tỉnh được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP và các huyện, thành ủy thường xuyên thông báo, trao đổi tình hình có liên quan đến khu vực biên giới biển của tỉnh. Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, của Đảng ủy và Bộ tư lệnh BĐBP về quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo; kết hợp giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển và trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở địa phương. BĐBP tỉnh đã phối hợp cơ quan chức năng và địa phương điều ra, xử lý 13 vụ vị phạm trật tự xã hội; di dời hàng trăm hộ dân từ nơi nguy hiểm, vũng trũng, ngập lụt đến nơi an toàn; tuyên truyền vận động 229 chủ lồng bè, 468 lao động trên các lồng bè và 13.165 lao động trên biển lên bờ trước khi bão đổ bộ; giúp dân chằng chống 72 căn nhà, đưa 72 thúng máy lên bờ an toàn; khắc phục tạm thời các bờ kè bị sạt lở, đắp hàng chục bao cát nắn dòng chảy, ngăn nước tràn vào khu dân cư.... Vận động quyên góp xây dựng 3 nhà tình nghĩa và nhiều phần quà giá trị cho gia đình chính sách, neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân trên địa bàn biên giới biển… Mặt khác, các cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới biển cũng chủ động quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần cho các đơn vị biên phòng, từ đó làm cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm, tin tưởng, gắn bó với địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thành ủy khu vực biên giới biển trong năm qua, đồng thời, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy chế phối hợp. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, xây dựng khu vực biên giới biển ổn định, xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng vững mạnh toàn diện. Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ viên giới, vùng biển; nâng cao chất lượng hiệu quả các chương trỉnh, dự án về phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, nắm chắt tình hình trên biển; tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá ngư dân ta khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, bảo đảm an ninh, an toàn cho ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, xây dụng khu vực biên giới vững mạnh; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân...