Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra tại Ninh Thuận

Ngày 2-12, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe báo cáo của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2019 và qua kiểm tra thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, điều lệnh đội ngũ, công tác hậu cần, kỹ thuật tại Trung đoàn BBĐP 896 và kiểm tra các công trình phòng thủ trên địa bàn huyện Ninh Hải; Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh -Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019.

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra tại Trung đoàn BBĐP 896.

Đồng thời đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm lễ tiết, tác phong và kỷ luật quân đội. Nắm chắc tình hình tư tưởng, quản lý chặt chẽ chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2019. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và xây dựng kế hoạch tập huấn khung huấn luyện, đảm bảo tốt vật chất, mô hình, học cụ cho huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020.