Ninh Hải: Quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện

Ninh Hải nằm phía Đông Bắc của tỉnh, là địa bàn tương đối rộng và có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh; là khu vực phòng thủ chủ yếu của tỉnh. Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) tạo ra tiềm lực, sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nét nổi bật nhất trong 10 năm xây dựng nền QPTD ở huyện Ninh Hải là hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh từ huyện đến cơ sở; trong đó, lực lượng vũ trang (LLVT) tham mưu quán triệt nghiêm các văn bản về xây dựng nền QPTD. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã xây dựng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú nhằm nâng cao nhận thức toàn dân về xây dựng nền QPTD vững mạnh; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho hàng ngàn lượt cán bộ, công chức về chuyên môn, lý luận chính trị, …. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (QPAN) cho 654 học viên, 598 chức sắc, chức việc các tôn giáo; phối hợp tổ chức theo quy định cho hơn 70 ngàn lượt học sinh, sinh viên. Đánh giá cao công tác này, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, nhận xét: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư vào Ninh Hải trong thời qua đã khẳng định cả hệ thống chính trị của huyện tập trung thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nền QPTD vững mạnh, trong đó LLVT đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, luôn chủ động, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang Ninh Hải ra quân huấn luyện năm 2019.

Bên cạnh đó, LLVT còn triển khai, hoàn thành xuất sắc nhiều đợt thi đua cao điểm, thi đua chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Các phong trào thi đua của LLVT huyện được phát động và thực hiện có hiệu quả gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện. Điển hình như các đợt thi đua cao điểm, đột kích, gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương với nhiều chủ đề, trong đó tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ trọng tâm như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, QPAN tại địa phương.

Công tác phối hợp giữa LLVT và công an các cấp, các ngành, đoàn thể tại cơ sở luôn được quan tâm; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư. Trong 10 năm, vận động Quỹ Vì người nghèo hơn 7,8 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa được 880 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá trên 10,6 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng nền QPTD vững mạnh, LLVT huyện Ninh Hải tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quân sự- quốc phòng địa phương; nâng cao hơn nữa nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ này. LLVT huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng tiềm lực quốc phòng mạnh từ sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với củng cố QPAN, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện.