Hoạt động của các ngành, địa phương

* Từ đầu năm đến nay, huyện Ninh Sơn đã tổ chức 892 đợt tuần tra, truy quét chống phá rừng, phát hiện 7 vụ phá rừng trái pháp luật, 11 vụ vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép và 93 vụ vi phạm khác liên quan đến rừng. Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu 12 m3 gỗ tròn, 28 m3 gỗ xẻ, 3 xe củi các loại, 643 kg than hầm và 15.914 kg gốc cây gỗ nhóm I; tổng số tiền thu nộp ngân sách 656 triệu đồng. Hiện nay, huyện đang tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp tham gia bảo vệ rừng, đẩy mạnh hoạt động tuần tra, truy quét chống phá rừng; đồng thời tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về quản lý bảo vệ rừng; tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn huyện.

* Đến nay toàn huyện Ninh Hải có 863 tàu thuyền, với công suất 110.683 CV, bình quân 128,25 CV/chiếc; trong đó có 12 chiếc/9285 CV của ngư dân vay vốn đầu tư đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng kinh phí gần 144 tỷ đồng. Sự tăng thêm năng lực tàu thuyền đã giúp sản lượng khai thác hải sản các loại đạt bình quân 14.000 tấn/năm.

Ngư dân Khánh Hải (Ninh Hải) vươn khơi khai thác hải sản. Ảnh: Văn Nỷ

* Từ đầu năm đến nay, sản xuất ngành Công nghiệp- Xây dựng trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm ước đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 10,8% so cùng kỳ, đạt 67,8% kế hoạch năm. Trong đó, sản xuất công nghiệp ước đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ, đạt 66,4% kế hoạch năm; sản xuất xây dựng ước đạt 1.865 tỷ đồng, tăng 15,7% so cùng kỳ, đạt 70,5% kế hoạch năm.

* Thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, trong giai đoạn 2016 – 2018, xã An Hải (huyện Ninh Phước) có tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 13,94/9,13 %, vượt 4,81% so với kế hoạch. Đến nay, tỷ trọng ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản chiếm 64,62 %; trong đó trồng trọt, chăn nuôi chiếm 28,11 %, nuôi trồng thủy sản chiếm 36,51 %; tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại-dịch vụ chiếm 35,38%.