Hoạt động của các ngành, địa phương

* Qua 3 năm triển khai (2017-2019) thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), đến nay trên địa bàn tỉnh có 48/65 xã phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Trong đó, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm có 10/16 xã, phường; Ninh Phước 8/9 xã, thị trấn; Ninh Sơn 4/8 xã; Thuận Bắc 6/6 xã; Thuận Nam 8/8 xã; Ninh Hải 8/9 xã; Bác Ái 4/9 xã đạt chuẩn. Công tác đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

* Chi cục Thuế Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức Hội nghị tập huấn và đối thoại chính sách thuế cho 40 hộ kinh doanh vật liệu xây dựng. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt, hướng dẫn một số nội dung cơ bản của Quyết định số 169-2000/QĐ-BT, ngày 25-10-2000 của Bộ tài chính về chế độ kế toán hộ kinh doanh; Kế hoạch số 1229 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh… Qua đó, nhằm nâng cao kiến thức cho các cơ sở kinh doanh, người nộp thuế trên địa bàn; Chi cục Thuế thành phố nắm bắt được những vấn đề còn vướng mắc của người nộp thuế để có hướng giải quyết, tạo thuận lợi trong quá trình thu thuế.