Thị trấn Phước Dân: Phát động chương trình gây quỹ học bổng và cổ động vì môi trường xanh-sạch-đẹp năm 2019

Ngày 10-9, UBND thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) tổ chức phát động chương trình gây quỹ học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học và cổ động vì môi trường xanh-sạch-đẹp năm 2019.

Tại buổi phát động, đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Phước Dân đã kêu gọi cộng đồng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân đóng góp kinh phí, vật chất để hỗ trợ giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện đến trường. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và xã hội học tập.

Đại diện tổ chức MeKông Plus France trao tặng học bổng “Vì học sinh nghèo hiếu học” cho UBND thị trấn Phước Dân.

Nhân dịp này, đại diện tổ chức MeKông Plus France trao tặng học bổng “Vì học sinh nghèo hiếu học” cho UBND thị trấn Phước Dân, trị giá 210 triệu đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm cùng các em học sinh đã đóng góp vào quỹ học bổng thị trấn với số tiền hơn 32 triệu đồng.