Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận những tháng cuối năm 2019

Ngày 9-9, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận đến hết năm 2019 và khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong thời gian qua MTTQ các cấp đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ công tác, nổi bật là đã tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định, hướng dẫn, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả được dư luận xã hội, cấp ủy và chính quyền đánh giá cao.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận từ nay đến hết năm 2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các địa phương cần tập trung tuyên truyền, khẩn trương triển khai đưa nghị quyết đại hội Mặt các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sớm đi vào cuộc sống. Tổ chức tốt “Tháng cao điểm vì người nghèo” và hưởng ứng Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019. Nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các cơ quan Nhà nước và các Tổ chức thành viên; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - năm 2020.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, nhất là việc nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, truyền đạt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chương trình công tác Mặt trận đến đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong cả nước.