Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh: Trên 460 thanh niên được tuyên dương học và làm theo gương Bác

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trong tỉnh tích cực hưởng ứng, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm, Hội các cấp đã tổ chức các diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác”; tổ chức tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”… Đặc biệt, định kỳ hằng năm, Ủy ban Hội LHTN các cấp chủ động phối hợp ngành Y tế tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, tạo dấu ấn trong xã hội và các tầng lớp thanh niên. Các cấp Hội đã tổ chức hơn 1.128 đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 95.000 lượt HVTN; phối hợp tổ chức tuyên dương 461 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực; phối hợp Sở Y tế tổ chức 5 Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại các địa phương khó khăn trên địa bàn tỉnh, qua đó khám bệnh cấp thuốc cho hơn 3.910 người dân…