Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Triển khai công tác Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2019-2020

UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Trong năm học qua, trên địa bàn thành phố có 50 đơn vị trường học triển khai thực hiện bảo hiểm y tế HSSV; trong đó, có 30 trường tiểu học, 10 trường THCS và 10 trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp với tổng số học sinh đã tham gia 27.756 em, đạt 91,88%, tăng 4,75% so với năm học trước đó. Bảo hiểm xã hội đã trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đơn vị trường học với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Năm học 2019-2020, UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh công tác phối hợp, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế HSSV ngay từ đầu năm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế đối với HSSV. Tích cực triển khai các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, đặc biệt là đối tượng HSSV, phấn đấu nâng cao tỷ lệ HSSV tham gia bảo hiểm y tế.