Hội Nông dân tỉnh tập huấn về an ninh trật tự, an toàn giao thông

Ngày 28-8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2019 cho hơn 50 hội viên, nông dân xã Phước Thái (Ninh Phước).

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến những nội dung như: Nhận thức chung về tội phạm; quan điểm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; biện pháp phòng, chống mua bán người; phòng, chống bạo lực gia đình; các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương; vai trò, trách nhiệm của hội viên trong việc tuyên truyền, phổ biến về an toàn giao thông trong hội viên nông dân…

Quang cảnh buổi tập huấn về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong việc đẩy manh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về thực hiện giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông ở địa phương.