Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”

Ngày 25-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trong 10 năm qua, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra theo đúng kế hoạch, góp phần cùng địa phương chia sẽ khó khăn, giúp đỡ, động viên các hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã giúp xóa được 37 hộ nghèo, đóng góp hơn 500 triệu đồng; huy động cán bộ, chiến sĩ nạo vét kênh mương nội đồng trên 2000m/năm, vận chuyển 5.840m3 nước phục vụ sinh hoạt giúp nhân dân khắc phục hạn hán; xử lý 518 giếng nước bị ô nhiễm do bão lụt gây ra. Xây dựng và trao tặng 26 nhà tình nghĩa, 17 nhà đồng đội trị giá 2,6 tỷ đồng, tặng quà cho các gia đình chính sách trên 130 triệu đồng/năm…

Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể,  cá nhân có thành tích tốt trong 10 năm thực hiện
phong trào thi đua LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Trong giai đoạn 2021-2025, LLVT tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt chính sách xã hội, góp phần cùng với các cấp, các ngành và nhân dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.