Công an tỉnh: Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn, Công an tỉnh đã ký kết nhiều chương trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) với các sở, ban, ngành, đoàn thể. Trong đó đáng chú ý là việc thực hiện Chương trình phối hợp số 115/CTr-CA-MTNT ngày 23-4-2014 giữa Công an tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới.

Thực hiện chương trình trên, lực lượng Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ; thể hiện rõ nét nhất là thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên về ý thức, trách nhiệm tham gia phong trào TDBVANTQ. Theo tổng hợp của Công an tỉnh, từ năm 2013 đến 2018, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho trên 477.000 lượt hội viên, đoàn viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân và các tầng lớp nhân dân; riêng ở xã, phường, thị trấn, đã tổ chức được trên 600 buổi họp dân, với 95.000 lượt người tham dự để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào TDBVANTQ. Các buổi họp còn kết hợp đưa 954 đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước nhân dân để giao các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở phối hợp với gia đình đối tượng quản lý, giáo dục; đưa 261 đối tượng vào quản lý, giáo dục tại cộng đồng theo Nghị định 111/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh hoạt động trên, hằng năm, Công an tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức “Ngày hội TDBVANTQ” (19-8) và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn tỉnh, gắn với biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 87% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, 20/47 xã được công nhận Xã nông thôn mới, 12/18 phường, thị trấn đạt chuẩn “Đô thị văn minh”, gắn với các tiêu chí đánh giá kết quả, phân loại phong trào TDBVANTQ với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của địa phương. Công an và MTTQ các cấp chú trọng củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ và phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc tin cậy của nhân dân.

Đặc biệt qua phối hợp tổ chức thực hiện Cuộc vận động “3 không với ma túy” (không sử dụng; không buôn bán tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che tội phạm và tệ nạn ma túy), Công an và MTTQ các cấp đã thực hiện tốt chỉ tiêu của Kế hoạch liên tịch “Mỗi năm mỗi xã, phường, thị trấn giúp đỡ, cảm hóa thành công ít nhất một thanh niên sau cai nghiện, thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến... giúp họ tái hòa nhập cộng đồng đạt hiệu quả”. Cụ thể, Công an đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương nhận cảm hóa giáo dục 464 thanh - thiếu niên chậm tiến tại cộng đồng, giúp đỡ 282 thanh - thiếu niên hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng. Toàn tỉnh thành lập và duy trì 15 Câu lạc bộ “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” với gần 150 thành viên tham gia.

Những năm gần đây, trước những diễn biến phức tạp về tình hình ANTT, lực lượng Công an đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tham mưu tỉnh các kế hoạch chỉ đạo tổ chức làm điểm “Phát động toàn dân tham gia xây dựng vùng đồng bào tôn giáo an toàn về ANTT” tại xã Tân Hải (Ninh Hải), xã Quảng Sơn (Ninh Sơn); xây dựng “Vùng đồng bào dân tộc an toàn về ANTT” tại xã Xuân Hải (Ninh Hải); xây dựng điểm phong trào TDBVANTQ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; xây dựng điểm Khu công nghiệp Thành Hải đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng vùng đồng bào Công giáo an toàn về ANTT” tại xã Phước Vinh (Ninh Phước) và xã Hộ Hải (Ninh Hải)… Qua các đợt phát động điểm đã xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh hoạt động của các mô hình nhân dân tự quản, đồng thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về vấn đề tôn giáo, dân tộc, vận động các chức sắc tôn giáo, trưởng tộc họ, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện cộng tác với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết các vụ việc về ANTT, không để kẻ xấu lợi dụng kích động.

Nhìn lại kết quả thực hiện phong trào TDBVANTQ ở tỉnh ta từ năm 2013 đến nay, có thể khẳng định một lần nữa vai trò quan trọng về sự phối hợp của lực lượng Công an với Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức thành viên. Từ kinh nghiệm đó, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, các bên phối hợp chủ động cung cấp, trao đổi thông tin, giúp đỡ, tạo điều kiện để mỗi bên đều thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo chương trình cụ thể đã được ký kết, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ.