Hội nghị rút kinh nghiệm công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn 2 huyện Ninh Phước và Bác Ái

Ngày 23-7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (HCLS) tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn 2 huyện Ninh Phước và Bác Ái.

Sau thời gian triển khai Hướng dẫn số 1914/HD-VP ngày 16-7-2015 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ, bàn giao, cung cấp thông tin, xác định số lượng HCLS cần tìm kiếm, quy tập và xác minh kết luận thông tin liệt sỹ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, kết luận địa bàn từ cấp thôn trở lên; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; tổ chức xác minh, kết luận thông tin; điều tra, xác minh, đối chiếu, kết luận thực địa, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh; đồng thời chọn 2 huyện Ninh Phước và Bác Ái làm điểm triển khai thực hiện trước. Kết quả đến nay, tổng số liệt sỹ toàn tỉnh đã nhập vào dữ liệu của đơn vị 2.725 hồ sơ liệt sỹ; tổ chức kết luận địa bàn 55/410 thôn, khu phố và 7/65 xã, phường, thị trấn; phát phiếu thu thập thông tin mộ liệt sỹ đến từng hộ gia đình đạt 95%. Riêng ở huyện Ninh Phước và Bác Ái đã tổ chức phát 5.326 phiếu thu thập thông tin, kết quả thu được 8 phiếu có thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ trên địa bàn và 6 phiếu có thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ ở địa bàn khác. Từ kết quả của các phiếu thu thập thông tin trên, đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 2 mộ liệt sỹ đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh trong tháng 5-2019.

Các đại biểu dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác lập bản đồ tìm kiếm,
quy tập HCLS trên địa bàn 2 huyện Ninh Phước và Bác Ái. Ảnh: D.My

Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm công tác triển khai thực hiện tại 2 huyện Ninh Phước và Bác Ái, hội nghị đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trong đó chú trọng hoạt động phát phiếu thu thập thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ, hoàn thiện xong công tác rà soát, lập danh sách liệt sỹ, phục vụ công tác lập bản đồ và tìm kiếm, quy tập HCLS; đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ của từng địa phương, phân tách cụ thể đối tượng, giai đoạn. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS; phê phán, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm thông tin sai lệch, bịa đặt thiếu cơ sở khoa học, hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực trong công tác thu thập thông tin, tổ chức lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS.