Chi bộ thôn Ninh Quý 3: Điểm sáng trong phát triển đảng viên mới

Xác định công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Chi bộ thôn Ninh Quý 3, thuộc Đảng bộ xã Phước Sơn (Ninh Phước) luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Võ Thị Hường, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Ninh Quý 3, cho biết: Để công tác phát triển đảng viên mới được triển khai hiệu quả, ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng. Cấp ủy chi bộ quan tâm, chỉ đạo chính quyền, các hội, đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo nhân dân tham gia sinh hoạt, từ đó lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Cùng với đó, Chi bộ cũng quan tâm làm tốt việc phân công đảng viên chính thức bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng kết nạp Đảng rèn luyện và phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Diện mạo thôn văn hóa Ninh Quý 3 ngày càng khởi sắc. Ảnh: P.Lâm

Nhờ chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú nên công tác phát triển đảng viên mới những năm qua ở Chi bộ thôn Ninh Quý 3 đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Từ năm 2015 đến 2018, Chi bộ phát triển mới được 5 đảng viên. Năm 2019, Chi bộ giới thiệu 1 quần chúng ưu tú làm hồ sơ gửi huyện ủy xem xét kết nạp Đảng. Điều đáng ghi nhận là thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ, đảng viên, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao năng lực trong công tác chuyên môn; quan tâm, làm tốt công tác tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Anh Trần Ngọc Hoàng, cán bộ văn hóa thông tin xã Phước Sơn, kiêm Bí thư Chi đoàn thôn Ninh Quý 3, chia sẻ: Năm 2018, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Là đảng viên trẻ, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với vai trò là Bí thư Chi đoàn thôn Ninh Quý 3, tôi đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể dục-thể thao, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt, từ đó lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét, giới thiệu kết nạp Đảng.

Đồng chí Võ Thị Hường, cho biết thêm: Công tác phát triển đảng viên mới thời gian qua đã và đang mang lại nguồn sinh khí mới, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Thông qua công tác phát triển đảng viên mới, đội ngũ đảng viên của chi bộ không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Năm 2004, khi chia tách và thành lập, Chi bộ chỉ có 5 đảng viên, đến nay đã phát triển lên 16 đồng chí. Các đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do địa phương phát động.

Đồng chí Ngô Văn Chánh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Sơn, cho biết: Chi bộ thôn Ninh Quý 3 là đơn vị điển hình trong công tác phát triển đảng viên mới tại địa phương. Nhờ làm tốt công tác phát triển Đảng nên năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ thôn Ninh Quý 3 những năm gần đây không ngừng được tăng cường, củng cố so với trước.