Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam: Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 24-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam tổ chức họp đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội, tăng cường công tác quản lý hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn hoạt động hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tính đến đầu năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ đã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội giải ngân trên 135 tỷ đồng cho 5.081 hộ vay, trong đó vốn thuộc quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trên 5 tỷ đồng cho hơn 600 lượt hộ vay; các cơ sở Hội đã tiết kiệm, góp vốn xoay vòng được gần 4 tỷ đồng, nhằm giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình...

Thời gian tới, các cấp hội tập trung triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo”,“Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đảm bảo đến cuối nhiêm kỳ đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đề ra.