Mặt trận huyện Ninh Hải: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giám sát về an toàn thực phẩm

Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những nhiệm vụ được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Ninh Hải chú trọng triển khai thực hiện trong những năm qua. Ngoài việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch giám sát ATTP tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; MTTQ huyện còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng “nói không với thực phẩm bẩn”.

Thực phẩm bẩn, sản phẩm kém chất lượng không chỉ gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất sạch, tác động xấu đến nền kinh tế…. Xác định giám sát ATTP là vấn đề cấp thiết, MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải đã coi nội dung giám sát ATTP là việc làm cấp bách. Đồng chí Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải cho biết: Ngay từ tháng 4-2019: “Tháng hành động vì ATTP”, MTTQ các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tiêu chí về ATTP. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn các biện pháp đảm bảo ATTP; biết lựa chọn thực phẩm rau, thịt đảm bảo an toàn; chỉ sử dụng sản phẩm khi biết rõ nguồn gốc, xuất xứ; kiên quyết đấu tranh với các hành vi sử dụng chất cấm, chất kích thích trong sản xuất; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Công tác truyền thông về ATTP được các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện với nhiều hình thức như: Treo băng tôn, áp phích, khẩu hiệu phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa thông tin về kết quả kiểm tra, công khai cơ sở vi phạm pháp luật về ATTP góp phần nâng cao nhận thức trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn trong cộng đồng doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng. Mặt trận huyện cũng đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành liên quan tổ chức đoàn giám sát về ATTP trên địa bàn toàn huyện. Qua giám sát cho thấy các đơn vị đã bước đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; đồng thời, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đối với vấn đề ATTP; người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm sạch, an toàn và đồng tình với việc đề nghị tăng hình phạt đủ sức răn đe trong lĩnh vực ATTP.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý và giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện, Ninh Hải đã công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế trên địa bàn. Ban chỉ đạo ATVSTP các xã, thị trấn cũng đã yêu cầu UBND xã, thị trấn rà soát lại danh sách các cơ sở trên địa bàn, cập nhật đủ thông tin của các cơ sở thuộc xã, thị trấn quản lý để có báo cáo hàng tháng. Không dừng lại ở đó, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên cũng đã tích cực tuyên truyền về công tác đảm bảo ATTP đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn. Nhờ đó, đến nay 100% thôn, khu phố, khu dân cư trên địa bàn huyện đã tổ chức hội nghị bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở gắn với nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện ATTP.

Các địa phương cũng vận động các cơ sở kinh doanh thực phẩm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP và cam kết đảm bảo vệ sinh ATTP theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, thực hiện chức năng giám sát, MTTQ huyện đã tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành, giám sát thực hiện ATTP đối với 183 cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra, phát hiện có 23 cơ sở không đạt yêu cầu. Riêng trong tháng 4, Mặt trận huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra 26 cơ sở kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử lý hành chính đối với 2 cơ sở. Đoàn công tác cũng đã phân tích tác hại của việc sử dụng chất cấm trong sản xuất có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng và các quy định chấp hành pháp luật về ATTP và yêu cầu chủ cơ sở cam kết không tái phạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Kính cho biết thêm: Trong quá trình triển khai công tác đảm bảo ATTP thời gian tới, MTTQ huyện sẽ chú trọng việc thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn vận động nâng cao nhận thức và ý thức thực hiện đảm bảo ATTP vì sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, kiến nghị với cơ quan chức năng kiên quyết xử lý, răn đe, ngăn chặn và có biện pháp giải quyết dứt điểm các hành vi, trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo ATTP.