Sơ kết 5 năm thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn

Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 6-3-2015 của Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 18-5-2015 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết trên. Công tác xây dựng lực lượng kiêm nhiệm, luyện tập, xây dựng các phương án được các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc. Công tác phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn luôn chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp cùng các lực lượng di dời trên 9.133 hộ/37.629 người đến nơi an toàn, với hơn 1.387 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia; giúp dân khắc phục sau mưu lũ với hơn 4.161 ngày công; vận chuyển 17.878m3 nước giúp dân chống hạn. Tổ chức cấp phát 8.030 suất quà (500.000 đồng /suất) của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu cho 8.030 hộ dân thuộc 7 huyện, thành phố chịu ảnh hưởng do hạn hán gây ra…

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục khảo sát, điều chỉnh kế hoạch phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn giai đoạn 2018-2023 của đơn vị cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương. Cơ quan chức năng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong nghiên cứu tham mưu và hướng dẫn kiểm tra thực hiện, bảo đảm cho nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Cơ quan quân sự các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng ý thức đề phòng thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong mọi hoạt động kinh tế. Đồng thời thường xuyên luyện tập sẵn sàng cơ động, xử lý kịp thời trong mọi tình huống…