Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Ngày 6-5, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3 cho 87 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Trong thời gian học tập, các học viên được bồi dưỡng những nội dung: Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng chống vũ khí hủy diệt công nghệ cao…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức lớp học; tập trung nghiên cứu đầy đủ những nội dung được truyền đạt; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập để cập nhật những thông tin bổ ích, gắn lý luận với thực tiễn nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng – an ninh; xây dựng kế hoạch phòng thủ của các cơ quan, đơn vị vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.