Đảng ủy Quân sự tỉnh: Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ”

Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết và tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuôc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc cuộc vận động, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, cán bộ, đảng viên và quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống trong sáng, tích cực tự học tự rèn, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng, qua đó phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến xuất sắc góp phần vào xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Đại tá Trương Thành Việt,Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các
cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động.

Ghi nhận những kết quả trên, trong 5 năm qua LLVT tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huy chương Quân kỳ quyết thắng; cấp trên khen thưởng cho 883 lượt tập thể và 1.626 cá nhân.Trong dịp này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng 4 tập thể và 3 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.