Huyện ủy Bác Ái: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 17-5, Huyện ủy Bác Ái tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, công tác triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.

Lãnh đạo huyện Bác Ái tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng… từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh.