Tác động tích cực qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Thuận Bắc

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc, qua 3 năm (2016-2019) triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đa số các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể huyện đã thực hiện nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Qua đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trước hết có thể thấy sự xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả ở Thuận Bắc. Đơn cử trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có các mô hình: “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa với quy mô 1.200 ha; xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất, với tổng diện tích 232 ha (kế hoạch tỉnh giao 50 ha); chuyển đổi cây trồng (măng tây xanh, bưởi da xanh, mãng cầu); phát triển nuôi heo đen, gà địa phương; tưới nước tiết kiệm trên cây màu và cây ăn quả với diện tích 10 ha. Trên lĩnh vực văn hóa -xã hội, có mô hình “mỗi tổ chức cá nhân gắn với địa phương” kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo ở địa phương; “hũ gạo tình thương” trong các trường học để vận động giáo viên đóng góp giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; mô hình tiết kiệm góp vốn xoay vòng của Hội Phụ nữ xã Bắc Phong. Tại các xã có các mô hình “tiếng kẻng an ninh” và “dòng họ tự quản đảm bảo an ninh trật tự” nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm.

Nông dân xã Lợi Hải (Thuận Bắc) học tập và làm theo lời Bác tích cực lao động, sản xuất. Ảnh: Phan Bình

Đến Thuận Bắc vào đầu tháng 5, chúng tôi ghi nhận được nhiều điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Qua phát động các phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, sản xuất giỏi, có hộ ông Võ Đức, xã Bắc Phong, với diện tích canh tác 11,3 ha, đã giải quyết việc làm hằng năm cho 12 lao động, bình quân thu nhập 2 triệu đồng/lao động/tháng; ông thu nhập 250 triệu đồng/năm. Ở xã Bắc Sơn có hộ ông Châu Quỳ, canh tác diện tích 5 ha, nuôi 20 con bò, 70 con dê, thu nhập 250 triệu đồng/năm, hằng năm giải quyết việc làm cho 7 lao động với bình quân thu nhập 2 triệu đồng/lao động/tháng. Xã Lợi Hải có hộ ông Trần Văn Tình từ nuôi cừu, trồng điều, làm ruộng có thu nhập 592 triệu đồng/năm, hằng năm ông giải quyết việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/lao động/tháng. Thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải có hộ ông Nguyễn Quới, chăn nuôi, làm dịch vụ máy cày, buôn bán dịch vụ nông sản thu nhập hàng năm 965 triệu đồng/năm…Lĩnh vực văn hóa-xã hội có Trường Mẫu giáo Lợi Hải, Trường TH Bỉnh Nghĩa (Bắc Sơn), Trường THCS Cao Bá Quát (xã Bắc Phong) 4 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 3 giáo viên đạt giải 3 cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Cuộc thi tích hợp liên môn cấp THCS; 3 học sinh đạt giải 3 Hội thi Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh và 3 giáo viên đạt giải cán bộ quản lý cấp mầm non cấp tỉnh; Trường Dân tộc nội trú huyện có cô Lê Thị Thuỷ đạt nhiều thành tích trong thi đua dạy tốt, học tốt…

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị trên. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời động viên khuyến khích các đơn vị tổ chức thực hiện tốt, tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập làm theo Bác. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu khắc phục ngay trong thời gian tới, nhất là việc làm theo Bác trong công việc hằng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Đồng chí Ngô Thời Vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Thuận Bắc cho biết: Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đa số CB, ĐV ở Thuận Bắc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Để tiếp tục phát huy, trong thời gian tới, cùng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII): “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Huyện ủy Thuận Bắc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ trọng tâm; xử lý dứt điểm, công khai, minh bạch các vụ việc tồn đọng, các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn huyện; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo, chủ chốt và tổ chức biểu dương, nhân rộng gương người tốt - việc tốt trong học tập và làm theo Bác.