Hội Nông dân tỉnh: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 15-5, Hội Nông dân (ND) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cán bộ, đảng viên, công chức và hội viên nông dân đều có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, từ đó nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Các phong trào nông dân từng bước lớn mạnh và đi vào thực chất; các chương trình dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn ngày càng được triển khai rộng rãi và đạt nhiều kết quả tích cực. Bình quân hằng năm Hội ND các cấp đã vận động trên 35.400 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội ND các cấp tăng cường xây dựng và phát triển gương “Người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua xây dựng Hội và phong trào nông dân; phát động được nhiều cách làm mới hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới (NTM). Một số nông dân được Trung ương Hội ND Việt Nam bình chọn gương nông dân xuất sắc toàn quốc như: ông Tu Thanh Hường, nuôi tôm (thôn Sơn Hải 1, Phước Dinh, Thuận Nam); Nguyễn Thường Lang, trồng nho giống (khu phố 2, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm); bà Trần Thị Tân, sản xuất muối (thôn Tri Thuỷ 1, xã Tri Hải, Ninh Hải); ông Võ Văn Sơn, nuôi tôm (thôn Sơn Hải 1, Phước Dinh, Thuận Nam).

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân
có thành tích xuất sắc qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Phát huy kết quả đạt được, Hội ND tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 “Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” và chuyên đề năm 2020 “Về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay, gương “Người tốt, việc tốt” về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của Bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.