Nông dân trong tỉnh học tập và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã triển khai sâu rộng và nghiêm túc. Việc học và làm theo tấm gương của Bác thông qua các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với quyền và lợi ích của nông dân (ND) có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đồng chí Kiều Như Bổn, Chủ tịch HND tỉnh, cho biết: Trong thời gian qua, HND các cấp trong tỉnh đã tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội. Ban Thường vụ HND tỉnh chỉ đạo các cấp HND trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ hội, sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, hội viên (HV), ND được tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng cũng như cốt cách, tinh thần, phong cách bình dị của Người. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của HV, ND tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do HND phát động, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Cùng với đó, công tác xây dựng, củng cố tổ chức HND các cấp đã được quan tâm, với nhiều giải pháp đổi mới, đồng bộ. Trong 3 năm, HND tỉnh đã kết nạp được 8.081 HV, nâng tổng số lên 48.893 HV sinh hoạt ở 402 chi hội, 1.110 tổ hội tại 65 xã, phường, thị trấn. Bình quân hằng năm, các cấp hội đã vận động 35.403 lượt hộ HV đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Nông dân Ba Mọi (ảnh bên phải) ở Phước Thuận (Ninh Phước)
học tập và làm theo Bác Hồ thi đua lao động sản xuất giỏi. Ảnh: Văn Nỷ

Song song đó, các chương trình hành động, phong trào thi đua của HND tỉnh thời gian qua đã hướng mạnh vào mục tiêu để ND vươn lên xóa đói, giảm nghèo, đổi mới tư duy, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình. Các cấp Hội đi vào tuyên truyền, vận động ND tích cực học tập, nâng cao kiến thức hiểu biết xã hội, có khả năng và năng lực ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhất là ứng dụng những thành quả của nông nghiệp 4.0 vào sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, từng bước thay đổi tư duy, tác phong làm việc, cách thức quản lý; có khả năng thích ứng và bắt kịp với xu thế chung. HND từng địa phương vừa vận động HV, ND chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu ngành nghề vừa hỗ trợ về vốn và kinh nghiệm sản xuất, triển khai tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ ND. Tăng cường mối “liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông sản cho ND. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên phối hợp các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT cho ND giúp nâng cao trình độ canh tác, tăng năng suất, chất lượng và sản lượng cây trồng, vật nuôi. Thông qua ủy thác, HND các cấp đã tín chấp cho HV, ND được tiếp cận vay các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn tại các địa phương giúp ND phát triển kinh tế, với tổng dư nợ ước đạt trên 1.440 tỷ đồng cho 39.320 HV vay. Ngoài ra, từ nguồn Quỹ hỗ trợ ND các cấp, đến nay đã giải quyết cho trên 670 lượt HV vay vốn thực hiện 60 dự án với tổng dư nợ ước đạt trên 18,1 tỷ đồng.

Từ đó, toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao, đem lại thu nhập ổn định, giúp giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của ND. Nhiều ND được Trung ương HND Việt Nam bình chọn gương ND sản xuất, kinh doanh giỏi, gương ND Việt Nam xuất sắc toàn quốc như: Mô hình nuôi tôm của ông Tu Thanh Hường, xã Phước Dinh (Thuận Nam); mô hình trồng nho giống của ông Nguyễn Thường Lang, phường Mỹ Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm); mô hình làm muối của bà Trần Thị Tân, xã Tri Hải (Ninh Hải). Hay ông Võ Văn Sơn, xã Phước Dinh (Thuận Nam) …

Mô hình sản xuất nho giống trong nhà lưới của ông Nguyễn Thường Lang
ở khu phố 2, phường Mỹ Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: A.Tùng

Hưởng ứng phong trào thi đua “Nông dân Ninh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới”, ND trong tỉnh đã đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công. HND các cấp tăng cường các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao thường xuyên được đẩy mạnh. Hằng năm, có 80% HV, ND đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, kết quả phấn đấu bình xét cuối năm luôn đạt trên 90%. Hội tổ chức 34 lớp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM), dạy nghề ngắn hạn cho 1.190 lượt người; vận động ND xây dựng thành công 9 xã NTM, nâng lên 20 xã đạt các tiêu chí NTM đến cuối năm 2018.

Đồng chí Kiều Như Bổn, cho biết thêm: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thời gian đến, Ban Thường vụ HND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp HND dồn sức cho mục tiêu đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp HV, ND, nâng cao chất lượng hoạt động. Đồng thời, tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng; có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; có ý thức chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của HV, ND. Tạo mọi điều kiện để cán bộ, HV, ND tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo Bác, chủ động đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. HND các cấp phát huy vai trò trung tâm kết nối giữa ND với doanh nghiệp, liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi; xây dựng và tập hợp các mô hình, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, trang trại, gia trại, thành lập hợp tác xã để ND cùng nhau hỗ trợ phát triển sản xuất. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng tổ chức HND các cấp vững mạnh.