Huyện ủy Ninh Hải: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 14-5, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến các chi, đảng bộ trực thuộc. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các ngành lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức triển khai, quán triệt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhiều tập thể, cá nhân đã thực hiện đạt kết quả cao. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa đến toàn xã hội .

Tại hội nghị, Huyện ủy Ninh Hải đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tổng kết cuộc thi viết báo tường kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2019). Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích, ngoài ra, còn trao giải cho 5 cá nhân có bài viết hay nhất về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.