Chuyển biến trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm

(NTO) Năm 2018, công tác phòng chống tệ nạn xã hội luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện, nhờ vậy, công tác phòng, chống mại dâm (MD), cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma tuý (MT) đạt được những chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Năm 2018, tình hình tệ nạn MT, MD trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Tệ nạn MT tăng cả về số người nghiện và địa bàn có người nghiện, đặc biệt là việc sử dụng các loại MT tổng hợp trong thanh, thiếu niên có xu hướng tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ cao, gây ra các hậu quả nghiêm trọng về trật tự xã hội. Hiện nay, toàn tỉnh có 865 người nghiện, 48/65 xã, phường, thị trấn còn người nghiện MT. Cùng với đó, tệ nạn MD tuy không biểu hiện rõ thành các tụ điểm nóng gây bức xúc trong dư luận, nhưng còn tiềm ẩn phức tạp tại các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, điểm massage và một số khu du lịch. Theo thống kê, đến tháng 11-2018, có 514 người liên quan đến hoạt động MD. Số đối tượng này tập trung phần lớn tại địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và rải rác ở các huyện: Ninh Hải, Ninh Sơn lưu trú tại các nhà dân cho thuê và nhà trọ… Có 463 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt động MD.

Học sinh Trường THPT Tôn Đức Thắng tham gia tuyên truyền phòng, chống ma túy. Ảnh: N.Diệp

Trước tình hình phức tạp trên, các cấp, các ngành, các đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; ngành Công an, Bộ đội biên phòng, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội đã xây dựng và tổ chức triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề về phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm MT, MD, công tác điều trị nghiện MT và quản lý người nghiện.

Các huyện, thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo, tổ chức tổng kết các chuyên đề phòng, chống HIV/AIDS, MT, MD; tăng cường chỉ đạo công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quản lý, theo dõi các đối tượng điều trị nghiện bằng methadone tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; triển khai thực hiện Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020; thực hiện Tháng hành động Phòng, chống MT và Ngày toàn dân phòng, chống MT năm 2018; lồng gắn chuyên đề phòng, chống MT, MD với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng những nội dung và chương trình hành động cụ thể nên đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng về MT.

Công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình phòng, chống HIV/AIDS, MT đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố đặc biệt quan tâm thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền, mở nhiều lớp tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS,  MT, MD; tổ chức ký cam kết đến các hộ gia đình không vi phạm pháp luật về MT, tệ nạn MD; duy trì thực hiện có hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ, mô hình khu dân cư trong công tác tuyên truyền, phòng, chống MT, HIV/AIDS, MD. Các cơ quan thông tin, truyền thông từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên cập nhật tin, bài phản ánh kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, MT, MD; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân. Kịp thời đưa tin các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, MT, MD. Năm 2018, có 65/65 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn MT, MD. Kết quả, có 16/65 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí lành mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống MT, MD, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát MT trong tình hình mới, các văn bản của Đảng, Nhà nước chỉ đạo về công tác này. Tăng cường phối hợp tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, MT, MD cho cán bộ và Nhân dân; phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống MT, tệ nạn xã hội trên địa bàn, khu dân cư; duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tự quản, câu lạc bộ phòng, chống MT tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội có liên quan đến phòng, chống MT; tăng cường kiểm tra các loại hình dịch vụ khách sạn, nhà hàng, vũ trường.... kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi môi giới MD và tổ chức sử dụng các loại chất MT. Tăng cường đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm MT; phát hiện, triệt xóa các đường dây, tụ điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép MT; tăng cường công tác quản lý cư trú, cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, quán bar... không để hình thành các tụ điểm hoạt động MD, các tụ điểm MT trá hình; tăng cường công tác phối hợp, tuần tra, công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Quản lý chặt chẽ số người nghiện có hồ sơ quản lý, nhất là người nghiện ở ngoài xã hội; đẩy mạnh công tác cai nghiện dưới nhiều hình thức; vận động người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh và tham gia điều trị thay thế bằng methadone, có biện pháp quản lý phòng ngừa người nghiện vi phạm pháp luật; chú trọng công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.