Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 27-11, huyện Ninh Hải tổ chức tập huấn công tác quản lý tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho hơn 30 cán bộ là trưởng ban chỉ đạo, thành viên ban chỉ đạo 9 xã, thị trấn và cán bộ, công chức văn phòng thống kê trên địa bàn huyện.

Ảnh: Lê Hoàn

* Trường Đại học Nông Lâm phân hiệu Ninh Thuận vừa tổ chức trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy cho 18 học viên cao học các ngành Kinh tế nông nghiệp, Quản lý đất đai và 31 sinh viên các ngành Quản lý tài nguyên môi trường, Quản trị kinh doanh, Nuôi trồng thủy sản, Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm. Trong số 31 sinh viên được trao bằng tốt nghiệp đợt này có 1 sinh viên xếp loại xuất sắc, 14 sinh viên đạt loại giỏi.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hay trao bằng tốt nghiệp học viên cao học.