Trung tâm văn hóa tỉnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức thanh nhạc cơ bản

Ngày 3-11, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức thanh nhạc cơ bản năm 2018 cho 20 học viên là những người yêu nhạc, ca hát đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ âm nhạc trong toàn tỉnh. Lớp học nhằm bồi dưỡng cho các học viên nắm vững kiến thức âm nhạc cơ bản, giúp rèn luyện và phát triển kỹ năng thanh nhạc, có trình độ hiểu biết âm nhạc nhất định; nâng cao kỹ năng cho các câu lạc bộ, đội nhóm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, góp phần phát triển văn hóa, văn nghệ tại cơ sở.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức thanh nhạc cơ bản. Ảnh:  VM.