Bế giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã năm 2018

Ngày 2-11, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho 50 cán bộ, công chức trẻ cấp xã. Thông qua khóa học, các học viên hiểu rõ về vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu cơ bản đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo cơ sở; đồng thời, giúp các học viên sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý và các nguồn lực của ngành, địa phương, đơn vị để đạt được các mục tiêu đề ra trong quá trình lãnh đạo, quản lý.

Bế giảng khóa học bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước
cho cán bộ, công chức trẻ ở xã năm 2018. Ảnh XN.