Sở Nội vụ: Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã

(NTO) Ngày 29-10, Sở Nội vụ phối hợp Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (Học viện Hành chính quốc gia) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã năm 2018. Tham dự có 43 cán bộ, công chức trẻ của các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc và Thuận Nam.

Trong thời gian từ 29-10 đến 2-11, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề: Hệ thống chính trị ở cơ sở; Nhà nước và hành chính nhà nước; quản lý hành chính nhà nước: tổng quan về cán bộ, công chức cấp xã; các kỹ năng xây dựng kế hoạch, đề án; chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã. Thông qua đó nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất và giải quyết công việc; cung cấp những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, cần thiết; trang bị phương pháp, cách tiếp cận về chính trị, pháp luật và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã.

Giảng viên Viện Nghiên cứu khoa học hành chính bồi dưỡng chuyên đề đầu tiên.