Phường Mỹ Đông: Phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể trong công tác giảm nghèo

(NTO) Bằng việc tuyên truyền, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể phường Mỹ Đông (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) đã góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày thêm khởi sắc.

Xác định công tác xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Đông chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền khơi dậy truyền thống “Tương thân tương ái”, vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tạo nguồn kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao tặng vật phẩm, quà tặng giúp những người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, có thêm niềm tin, nghị lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Chỉ tính 9 tháng năm 2018, toàn phường đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 180 triệu đồng. Từ số tiền vận động và nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã hỗ trợ xây mới 5 nhà Đại đoàn kết trị giá 220 triệu đồng. Ngoài nhà ở, triển khai công tác an sinh xã hội, trong 9 tháng năm 2018, toàn phường còn vận động, trao tặng trên 2.500 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 2,5 triệu đồng tiền chữa bệnh cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 4 triệu đồng cho hộ Nguyễn Chương (khu phố 4) là hộ nghèo mua vật dụng bán cơm tấm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững…

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và
phường Mỹ Đông trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Đi đôi với công tác vận động xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Các đoàn thể tín chấp, tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân có nhu cầu được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, “Quỹ Hỗ trợ nông dân”, “Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển”…; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm; triển khai các phong trào, mô hình hỗ trợ hội viên, nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Mỹ Đông, cho biết: “Góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, những năm qua, Hội Phụ nữ phường đã tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ đến nay trên 10 tỷ đồng; đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động 9 câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Hũ gạo tình thương”; nhận đỡ đầu 1 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn”. Trong 9 tháng năm 2018, các cấp Hội vận động trao tặng 375 suất quà (trung bình 10kg gạo/suất) giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống…

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Mặt trận và các đoàn thể phường Mỹ Đông đang góp phần quan trọng trong việc khuyến khích, tạo điều kiện giúp hội viên, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Cũng nhờ tuyên truyền, vận động, nhận thức và hành động của hội viên, nhân dân dần chuyển biến theo hướng tích cực. Nhiều hộ khó khăn không còn trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước mà đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Minh (khu phố 9), gia đình chị Dương Thị Sang (khu phố 4)…; tỷ lệ hộ nghèo của địa phương nhờ vậy giảm từ 18,17% (năm 2013) xuống còn 7,8% hiện nay.

Đồng chí Phạm Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Đông, cho biết: Qua khảo sát, năm 2018 toàn phường còn 126 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn nhà ở tạm bợ, dột nát (trong đó, số hộ không đất sản xuất, không nhà là 24 hộ). Góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thi đua phát triển kinh tế; tạo điều kiện, khuyến khích hộ nghèo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào trồng trọt, khai thác, nuôi trồng thủy sản… Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phấn đấu giúp 2 hộ thoát nghèo bền vững trong năm 2018.