Hiệu quả công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên

(NTO) Trong những năm qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Qua giám sát đã góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, cơ sở.

Đối với công tác phản biện xã hội, đã triển khai ngày càng bài bản và chất lượng hơn. Bước đầu MTTQ các cấp đã thực hiện được việc tập hợp những thông tin và ý kiến, kiến nghị về những vấn đề bức xúc có liên quan đến cuộc sống của nhân dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng.

Đơn cử qua giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Trong thời gian từ ngày 15-8 đến 24-8, đoàn giám sát (gồm: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các thành viên 2 Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ) đã tổ chức khảo sát tại 14 thôn, khu phố và 18 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thành phố. Qua giám sát đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời đã trực tiếp trao đổi, góp ý những hạn chế tồn tại cho cơ sở. Theo đó không khí phấn khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư được khơi dậy; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, hạn chế các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao uy tín của hệ thống chính trị ở cơ sở. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã từng bước đi vào cuộc sống.

Cán bộ y tế phường Đông Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm)
quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: U.Thu

Bên cạnh hoạt động giám sát nói trên, trong năm qua, đoàn giám sát còn tiến hành nhiều hoạt động như giám sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bác Ái; giám sát về tình trạng xâm canh lấn chiếm đất đai sản xuất tại vùng giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng; giám sát việc triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Ninh Sơn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong các hoạt động giám sát của MTTQ các cấp, dư luận đặc biệt chú ý đến việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức ngành Y tế. Theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ cấp xã phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố trực tiếp khảo sát và gửi 600 phiếu phỏng vấn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người có sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế và phòng khám khu vực. Qua đó có 75% người dân hài lòng về các thủ tục hành chính, 61% đánh giá cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất ngành Y tế tiếp tục chấn chỉnh, nhằm tạo sự hài lòng của bệnh nhân khi đến thăm, khám và điều trị.

Theo đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã tích cực tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Qua thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên đã góp phần hoàn thiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sát hợp với thực tiễn của đời sống xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thể hiện được ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Theo đó đã ổn định tình hình an ninh chính trị; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh ngày càng được củng cố và tăng cường, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh.

Từ kinh nghiệm năm qua, trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phản biện, giám sát xã hội, tham gia xây dựng chính quyền và xây dựng Đảng vững mạnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với UBND các cấp, cần phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia ý kiến, tổ chức phản biện và giám sát nhằm tạo đồng thuận xã hội. Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội sau giám sát và phản biện xã hội cũng như những ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cần được các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo kịp thời xem xét, xử lý. Làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, không chỉ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, mà còn góp phần quan trọng xây dựng và củng cố sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.