Đại hội Hội Dược học tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023

(NTO) Ngày 29-9, Hội Dược học tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội Dược học tỉnh hiện có 67 hội viên, sinh hoạt ở 3 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội tích cực giáo dục hội viên nâng cao nhận thức, đạo đức hành nghề dược; tham gia quản lý nhà nước, các hoạt động chuyên môn, thực hành nghề nghiệp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh đã xây dựng 28 vườn thuốc nam mẫu ở các Trạm Y tế xã, phường, phát triển làng nghề thuốc Nam ở Xuân Hải; đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Dược….Hội luôn quan tâm công tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia tổ chức và thực hiện nhiều đề tài khoa học có giá trị.

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Dược học tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức; động viên các hội viên tích cực tham gia các hoạt động của ngành y tế, doanh nghiệp dược và các cơ sở đào tạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học; phối hợp với ngành Y tế và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc giám sát hoạt động mạng lưới kinh doanh thuốc; phát huy vai trò cầu nối của tổ chức Hội, tạo điều kiện cho các chi hội nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phát triển ngành dược của tỉnh; bảo vệ lợi ích chính đáng cho hội viên. Phấn đấu phát triển lên 100 hội viên, 100% hội viên tham gia học tập các văn bản pháp luật và các chủ trương của Đảng và Nhà nước; tổ chức từ thiện 5 lần tại cộng đồng…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí. Ông Bùi Văn Kỳ, công tác tại Sở Y tế được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Dược học tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023.