Quốc tế hối thúc phát triển các đối tác mới trong nền kinh tế thế giới

Hội nghị các chuyên gia về đầu tư và phát triển tại Giơ-ne-vơ (Geneva, Thụy Sĩ) nhận định đối tác mới với các mô hình đổi mới giữa nhà nước và giới kinh doanh đang hình thành sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) ngày 14-2, tại hội nghị, các đại biểu nêu rõ Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD) cần thúc đẩy các hoạt động kinh tế thế giới theo định hướng này vì đây là lựa chọn khả thi và mở ra các cơ hội đối tác mới đẩy nhanh phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của đầu tư công trong các chương trình phát triển quốc gia cũng như vai trò sống còn của quá trình hoạch định chính sách một cách dân chủ phổ quát để xác định tầm nhìn phát triển quốc gia nhất quán với chiến lược phát triển quốc gia. Các chuyên gia từ nhiều nền kinh tế đang phát triển kêu gọi UNCTAD hỗ trợ thế giới đang phát triển thúc đẩy các mô hình đối tác mới được xác định này để mở ra những cơ hội đầu tư mới từ nhà nước và giới kinh doanh trong các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng, hạn chế các ảnh hưởng và thích nghi với biến đổi khí hậu, thúc đẩy giáo dục, nghiên cứu và phát triển trong nông nghiệp, tăng cường đầu tư Nam - Nam. Do mức độ đầu tư thấp ở hầu hết các nước đang phát triển, cần tăng đầu tư công không chỉ nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết mà còn thúc đẩy tăng đầu tư từ giới kinh doanh cả trong và ngoài nước vốn bị hạn chế do cơ sở hạ tầng yếu kém, chuyển giao dịch vụ không hiệu quả và thiếu lao động trình độ cao.

(Theo TTXVN)