Khối Thi đua Văn hóa-Xã Hội: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

(NTO) Ngày 21-6, Khối thi đua Văn hóa-Xã hội gồm 8 đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã Hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Trường Cao đẳng nghề và Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai thi đua 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thi đua, khen thưởng trong khối đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, các cơ quan, đơn vị đã tập trung tuyển chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực; tổ chức xây dựng các điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, qua đó, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khối thi đua Văn hóa-Xã hội tổ chức sơ kết công tác
thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018.

Từ nay đến cuối năm, Khối Thi đua Văn hóa-Xã hội tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động; gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra.