Khối Thi đua Hội Đặc thù: Triển khai công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2018

(NTO) Ngày 20- 6, ông Phạm Văn Muộn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh- Trưởng khối, chủ trì hội nghị Khối Thi đua Hội Đặc thù của tỉnh tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Theo báo cáo, Khối Thi đua Hội Đặc thù phát động phong trào thi đua năm 2018 với mục tiêu thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm và thi đua hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018. Với chủ đề : “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các đơn vị trong khối đã phát động phong trào thi đua đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các tổ chức: Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Luật gia, Hội Chữ Thập đỏ, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Liên minh HTX, Hội Khuyến học, Hội Người tù yêu nước... thi đua thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị. Các phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực giúp các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2018.

Hội Đặc thù tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Trong thời gian tới, Khối Thi đua Hội Đặc thù tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tích cực góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trong năm 2018.