Hội nghị chuyên đề hướng dẫn chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

(NTO) Ngày 19-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề hướng dẫn chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có 120 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố, xã, thị trấn và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn về các tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Thường trực nhiệm kỳ mới; cơ cấu thành phần, số lượng ủy viên, quy trình giới thiệu người tham gia; quá trình hiệp thương cử các chức danh lãnh đạo; quy định thời gian tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024…

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần chuẩn bị hoàn thiện nội dung văn bản để tiến tới tổ chức Đại hội thành công, phù hợp theo tình hình của mỗi địa phương. Trong đó, xác định những vấn đề trọng tâm, nêu bật vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời, lựa chọn đội ngũ cán bộ có tâm, sáng tạo, sâu sát cơ sở nắm giữ các vị trí trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới… nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.