Hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh

Tp.Phan Rang-Tháp Chàm phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân: Nhằm phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm tại cộng đồng dân cư, Mặt trận Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã triển khai thực hiện chương trình toàn dân phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự tại địa bàn dân cư. Với việc lắp đặt camera an ninh tại phường Kinh Dinh và phường Đạo Long đã giúp nhân dân cũng như các ngành chức năng phát hiện, triệt phá các loại tội phạm kịp thời, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

► Ninh Hải phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận xã: Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các xã trên địa bàn huyện Ninh Hải đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát trên một số lĩnh vực như: Giám sát quy trình, thủ tục xử phát vi phạm hành chính của Công an xã (Phương Hải); giám sát sự hài lòng của người dân về thực hiện công tác cải cách hành chính (Tân Hải); giám sát việc triển khai thực hiện chương trình 135/CP về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (Vĩnh Hải) và giám sát các công trình đang thi công trên địa bàn huyện, như: mương thoát nước, đường giao thông nông thôn, nhà làm việc công an xã,… qua giám sát đã kiến nghị khắc phục một số hạn chế trong quy trình xử lý và đã phát huy được tinh thần làm chủ của người dân.

Đoàn viên thanh niên cùng người dân tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường.

► Thuận Bắc thi đua xây dựng nông thôn mới “ Sáng - xanh - xạch - đẹp”: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp của huyện Thuận Bắc đã triển khai đồng bộ, sâu rộng bước đầu đã thành lập được các tổ thu gom rác tại các xã Lợi Hải, Công Hải, Phước Kháng. Tại các xã Phước Kháng, Phước Chiến, Lợi Hải, Bắc Sơn đã vận động nhân dân không nuôi heo thả rong và di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư; vận động nhân dân thôn Suối Vang và thôn Hiệp Thành đóng góp ngày công và kinh phí bê tông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, chung tay xây dựng đường làng, ngõ xóm “ Sáng - xanh - xạch - đẹp”, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ninh Sơn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện, Mặt trận huyện Ninh sơn đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện Cuộc vận động đến từng địa bàn khu dân cư gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. TỪ đấu năm đến nay, đã tổ chức được 8 lượt “Đưa hàng Việt về nông thôn”; 1 phiên chợ hàng Việt về miền núi tại xã Lương Sơn với tổng doanh thu bán hàng gần 70 triệu đồng.