Đảng bộ Khối doanh nghiệp: Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong khối Doanh nghiệp (DN), được nâng lên, góp phần đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn và từng bước phát triển. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào do đoàn thể, doanh nghiệp phát động.

Toàn Đảng bộ khối DN tỉnh hiện có 42 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với tổng số 1.121 ĐV và trên 8.000 người lao động, trong đó có 12 đảng bộ cơ sở (gồm 78 chi bộ trực thuộc) và 30 chi bộ cơ sở. Thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng, hầu hết cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, CB, ĐV và người lao động trong khối tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do cơ sở và cấp trên phát động.

Ngoài kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, một số chi, đảng bộ còn ban hành nghị quyết chuyên đề nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Điển hình như Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên (MTV) Xổ số kiến thiết tỉnh đã xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế văn hóa DN trên nền tảng nâng cao chất lượng và hiệu quả làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh của Công ty trong tình hình hiện nay”.

Đoàn viên-TN khối DN tỉnh phối hợp Đoàn TN Công an tỉnh ra quân thực hiện
công trình “Đoạn đường Thanh niên” xây dựng văn minh đô thị năm 2018.

Do đặc thù sản xuất kinh doanh, Đảng bộ có nhiều loại hình DN, cụ thể có 15 DN nhà nước và cổ phần có vốn Nhà nước chi phối (9 DN nhà nước; 6 DN nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) ; 2 DN cổ phần có vốn nhà nước không chi phối; 14 DN cổ phần tư nhân và 10 Công ty TNHH; chưa kể còn có 1 đơn vị hành chính sự nghiệp Đảng ủy khối. Sau khi có các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, hầu hết cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của từng doanh nghiệp, cụ thể hóa các quy định chung, gắn với sản xuất kinh doanh để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, các chi bộ xem việc sinh hoạt, học tập các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi CB, ĐV. Điển hình các chi, đảng bộ thực hiện tốt như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi; Chi bộ Bảo Việt Ninh Thuận; Chi bộ Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Phong Lan; Đảng bộ công ty Cổ phần Đường Biên Hòa -Phan Rang...

Nhìn chung, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được CB, ĐV và người lao động trong toàn Đảng bộ thể hiện cụ thể qua hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt là đoàn viên-thanh niên (TN) trong các DN, dù phải làm theo ca, kíp, công việc dàn trải, mang tính chất thời vụ, lực lượng phân tán nhưng qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đã xung kích tình nguyện trong các phong trào hoạt động xã hội từ thiện. Đơn cử như các phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị”; đảm nhận các công trình, phần việc TN, trong đó nổi bật với 2 công trình TN tiêu biểu “Đưa đèn chiếu sáng về nông thôn” và “Đưa nước sạch về vùng hạn”. Từ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng sáng tạo khoa học tiên tiến vào sản xuất kinh doanh…đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng. Nhiều đoàn viên ưu tú đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhiều đoàn viên-TN được tặng bằng sáng tạo. Theo anh Phan Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Đoàn khối DN, đầu tháng 4, Đoàn khối DN vừa mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 50 đoàn viên và từ đầu năm đến nay, trong số 22 ĐV kết nạp mới, có 17 ĐV là đoàn viên-TN.

Qua thẩm định phân loại TCCSĐ và ĐV năm 2016 và 2017, Đảng ủy khối DN đã kịp thời biểu dương những chi, đảng bộ triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ nói riêng. Từ kinh nghiệm thực tiễn 2 năm qua, để khắc phục các mặt hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy khối DN yêu cầu cấp ủy cơ sở bám sát nội dung chuyên đề xuyên suốt toàn khóa và nội dung chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Đặc biệt là lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, có kết quả thiết thực.