Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khối Mặt trận-Đoàn thể tỉnh

(NTO) Ngày 13-6, Khối Thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng khối đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Qua 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối thi đua đã tăng cường động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức thi đua thực hiện đạt kết quả các Cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là công tác triển khai, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến. Tiêu biểu như: Mô hình “Xã bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; mô hình “Tổ liên kết trồng rau sạch”, “Chăn nuôi gà sạch” và câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ-Hãnh diện của người nội trợ” của Hội LH Phụ nữ; mô hình Cựu chiến binh “Huớng về biển đảo”; mô hình “Tưới nước tiết kiệm” của Hội Nông dân tỉnh…;

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị
sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối tiếp tục thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành; chú trọng xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”... góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018.