CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM - CAI NGHIỆN MA TÚY

Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm

(NTO) Trong thời qua, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm (TNMD) trên địa bàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở các cấp, các ngành và toàn xã hội. Chính vì vậy hoạt động này đã có những chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực.

Trên cơ sở các kế hoạch của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo ban hành, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sát với thực tế, tập trung vào việc tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về phòng, chống TNMD. Các lực lượng chức năng đã tổ chức đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động TNMD và xử lý nghiêm 100% số vụ việc, đường dây hoạt động TNMD, xóa bỏ tệ nạn mua bán dâm trong lứa tuổi vị thành niên, ngăn chặn mại dâm trong học sinh, sinh viên; phòng ngừa và ngăn chặn không để phát sinh TNMD ở những địa bàn chưa xảy ra, đặc biệt là ở những vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục đến thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn về phòng, chống mại dâm, tác hại của TNMD, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và công dân, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống TNMD.

 

Huyện Thuận Bắc ra quân tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Ảnh: Minh Khai

Qua thống kê, đến cuối tháng 5-2018, trên địa bàn tỉnh có 711 người liên quan đến hoạt động mại dâm, trong đó 49 người là chủ chứa, môi giới, dẫn dắt, 329 người bán dâm. Số đối tượng này tập trung phần lớn tại địa bàn Tp Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Hải và Ninh Sơn lưu trú tại các nhà trọ, nhà dân cho thuê và các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển. Điều đáng lo, ngoài đối tượng bán dâm đều có hoàn cảnh khó khăn, nghề nghiệp không ổn định, học vấn thấp và tâm lý muốn hưởng thụ nhưng lười lao động nên sau khi tái hoà nhập cộng đồng có xu hướng quay lại hoạt động khá cao; thì một số đối tượng là người địa phương có việc làm, thu nhập tương đối ổn định, không hoạt động mại dâm thường xuyên nhưng thỉnh thoảng vẫn đi bán dâm với khách thân quen gây khó khăn trong việc quản lý đối tượng của các địa phương và cơ quan chức năng cũng như sự động viên giáo dục của các ban, ngành, đoàn thể để tạo điều kiện cho họ hoàn lương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống TNMD trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân BVANTQ ban hành Kế hoạch số 936/2018/KH-BCĐ thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2018. Mục tiêu của kế hoạch là 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ký cam kết không để TNMD xảy ra tại cơ sở mình quản lý; đấu tranh, triệt phá, xử lý nghiêm minh 100% số vụ việc, đường dây gái gọi, chủ chứa, cơ sở để xảy ra hoạt động TNMD; tổ chức cảm hóa, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm hoàn lương; đối tượng có hồ sơ quản lý bằng các hình thức phù hợp; tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình phòng ngừa TNMD trên địa bàn tỉnh, phấn đấu duy trì 14 xã, phường, thị trấn và xây dựng mới 2 xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban chỉ đạo tập trung vào các giải pháp như: Yêu cầu tăng cường trách nhiệm và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của các sở, ngành, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác phòng chống TNMD. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống TNMD với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng, chống TNMD. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia tư vấn, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân không định kiến, kỳ thị và giúp đỡ người bán dâm hoàn lương không tái phạm. Tổ chức tiếp cận, tư vấn, xem xét nguyện vọng của người bán dâm để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, dạy nghề, giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống không tái phạm. Tăng cường kiểm tra tại các khu vực công cộng dễ hình thành tụ điểm hoạt động mại dâm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, đối tượng chủ chứa, môi giới TNMD trên địa bàn. Xây dựng và duy trì mô hình các câu lạc bộ, tổ đội, nhóm phòng, chống TNMD của Mặt trận, các hội, đoàn thể các cấp, duy trì và nhân rộng mô hình Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã.

► Thực hiện chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có ma túy-mại dâm, đến nay toàn tỉnh có 14/65 xã, phường, thị trấn xây dựng và đạt các tiêu chí này. Cụ thể: Huyện Bác Ái có 7/9 xã; Thuận Nam có 1/8 xã; Ninh Hải có 2/9 xã; Thuận Bắc có 4/6 xã. Riêng các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước và Tp Phan Rang-Tháp Chàm không có xã, phường, thị trấn nào đạt tiêu chí lành mạnh. Qua phân loại, có 19 xã, phường, thị trấn có ma túy không có mại dâm; 1 xã, phường, thị trấn có mại dâm không có ma túy; 31 xã, phường, thị trấn vừa có ma túy và mại dâm; 14 xã, phường, thị trấn không có ma túy và mại dâm.

► Tính đến đầu tháng 6-2018, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã tiếp nhận và tổ chức cai nghiện cho 149 học viên (trong đó 140 nam/ 9 nữ). Trong đó, năm 2017 chuyển sang 79 học viên, năm 2018 tiếp nhận mới 70 học viên. Nhìn chung, Cơ sở cai nghiện ma túy đã định hướng được cho người nghiện ma túy đang cai nghiện về mục đích và hiệu quả cai nghiện ma túy và người nghiện nhiệt tình hợp tác tham gia cai nghiện, hạn chế được tình trạng học viên bị kích động, đập phá…và không có trường hợp nào trốn trường cai nghiện.