Hoạt động của các ngành, địa phương

(NTO) Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ninh Hải vừa tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng đợt 3 năm 2018 cho 55 giáo viên của ngành Giáo dục và Đào tạo trong huyện. Các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khai mạc Lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng đợt 3 năm 2018. 

► Ngày 5-6, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập Quốc tế trong điều kiện Cách mạng 4.0 cho hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được các giảng viên Trường Đại học Kinh tế Luật giới thiệu khái quát về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0); tác động của Cách mạng công nghiệp đối với Việt Nam; cơ hội và thách thức của 4.0 đối với Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế; Cách mạng 4.0 và ảnh hưởng tới hoạt động của ngành Công Thương trong hội nhập kinh tế quốc tế; xu hướng phát triển công nghệ của các nước hiện nay và trong tương lai...

Khai giang Lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập Quốc tế trong điều kiện cách mạng 4.0 năm 2018. Ảnh: Trần Phương.

►Ngày 4-6, Ban nội dung diễn tập tỉnh tổ chức tập huấn cho khung tập huyện Thuận Nam và Ninh Phước. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng cho khung tập nắm chắc những nguyên tắc lý luận trong tổ chức lãnh đạo, điều hành và triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương trong vận hành cơ chế, thực binh trong các trạng thái SSCĐ; trạng thái quốc phòng và tác chiến phòng thủ đúng với chủ trương, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và sát với tình hình thực tiễn của địa phương; đồng thời làm cơ sở cho khung tập huyện Thuận Nam và Ninh Phước làm tốt công tác chuẩn bị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nâng cao trình độ, năng lực vận dụng linh hoạt nguyên tắc, lý luận trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát vào thực tế của vai tập để đạt được kết quả cao nhất đúng mục đích yêu cầu đề ra.

► Ngày 4-6, Công an tỉnh đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia chữa cháy tại kho hàng của Công ty TNHH TM và DV Phước Lộc Gia, thuộc khu phố 10, phường Phước Mỹ, Tp. PR-TC.

Ghi nhận những thành tích trong quá trình tham gia chữa cháy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh; Trung đoàn Không quân 937- thuộc Sư đoàn Không quân 370 và Trung sỹ Đinh Minh Hiếu – Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể Đội Cảnh sát PCCC trung tâm, 3 cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh và 2 cán bộ chiến Trung đoàn Không quân 937đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.