Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

(NTO) Ngày 26-1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 416/UBND-KT về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các quy trình, biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin hệ thống thư điện tử của các cơ quan, tổ chức nhà nước, các cổng, trang thông tin điện tử. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng chung tài khoản, mật khẩu trên các ứng dụng, hộp thư điện tử; không sử dụng thư điện tử công vụ để đăng ký vào các mạng xã hội, diễn đàn và các trang thông tin công cộng khác. Chủ động rà soát, tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan; xây dựng, rà soát các phương án phòng, chống tấn công mạng, ứng cứu sự cố và hoạt động dự phòng trong trường hợp hệ thống bị tấn công; cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nếu có.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, kiểm tra, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về đảm bảo an toàn thông tin, đặc biệt là trong công tác phòng, chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp.