Hỏi - đáp pháp luật

Hỏi: Biện pháp ngăn chặn và bảo vệ người bị bạo lực gia đình được Luật quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 19 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, biện pháp ngăn chặn, bảo vệ người bị bạo lực gia đình như sau:

+ Các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ được áp dụng kịp thời để bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, chấm dứt hành vi bạo lực gia đình, giảm thiểu hậu quả do hành vi bạo lực gây ra, bao gồm:

- Buộc chấm dứt ngay hành vi bạo lực gia đình;

- Cấp cứu nạn nhân bạo lực gia đình;

- Các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về tố tụng hình sự đối với người có hành vi bạo lực gia đình;

- Cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần nạn nhân; sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin khác để có hành vi bạo lực với nạn nhân (gọi là biện pháp cấm tiếp xúc).

+ Người có mặt tại nơi xảy ra bạo lực gia đình tùy theo tính chất, mức độ của hành vi bạo lực và khả năng của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều này.

+ Thẩm quyền, điều kiện áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về tố tụng hình sự.