Hỏi - đáp về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Hỏi: Mục đính, ý nghĩa của việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

Đáp: Trước kia, khi chưa có Luật cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì trong thực tế vẫn xảy ra tình trạng những cặp vợ chồng không có con (vô sinh) dù đã đi nhiều nơi chữa trị nhưng vẫn không có con. Muốn có con như bao gia đình khác để vui vẻ cảnh nhà cũng như chăm sóc khi già yếu (không muốn nuôi con nuôi) họ mới nhờ người mang thai hộ gọi là đẻ thuê (mục đích kinh doanh), phương pháp có thai không theo hướng dẫn, kỹ thuật của cơ quan y tế có thẩm quyền mà tự thỏa thuận dẫn đến có sự tranh chấp khi sinh con như: bên nhờ đẻ thuê không nhận con, bên đẻ thuê không giao con vì quá yêu con (con có mang dòng máu của mình), sự tranh chấp này không có cơ quan nào giải quyết vì luật chưa có. Để phù hợp thông lệ quốc tế và thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, Nhà nước ban hành luật (Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014) cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giúp cho những cặp vợ chồng vô sinh có con theo phương pháp khoa học, đứa con mang dòng máu chung của cha, mẹ và trong trường hợp có tranh chấp thì Tòa án nhân dân giải quyết.