Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận Khóa XII (nhiệm kỳ 2011-2015)

 

                            Bí thư Tỉnh ủy                  Phó Bí thư Tỉnh ủy            Phó Bí thư Tỉnh ủy
                            Nguyễn Chí Dũng             Nguyễn Đức Dũng           Nguyễn Đức Thanh

Ban Thường vụ

1. Bí thư: Nguyễn Chí Dũng

2. Phó Bí thư: Nguyễn Đức Dũng

3. Phó Bí thư: Nguyễn Đức Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Xếp theo thứ tự A, B, C)

4. Chamaléa Bốc

5. Nguyễn Tiến Hải

6. Phan Đình Hòa

7. Trần Xuân Hòa

8. Huỳnh Thế Kỳ

9. Đỗ Thị Bích Liên

10. Trần Minh Lực

11. Đỗ Hữu Nghị

12. Hoàng Ngọc Thái

13. Nguyễn Xuân Thủy

14. Nguyễn Bắc Việt

15. Lưu Xuân Vĩnh

Các ủy viên Ban chấp hành

(Xếp theo thứ tự a, b, c)

16. Phan Quốc Anh

17. Trượng Ngọc Anh

18. Ngô Văn Bé

19. Kiều Văn Bê

20. Lê Văn Bình

21. Kiều Như Bổn

22. Thành Chiểu

23. Lê Văn Chín

24. Lê Văn Cương

25. Võ Đại

26. Lê Minh Định

27. Phạm Đồng

28. Phan Hữu Đức

29. Nguyễn Thị Minh Hà

30. Nguyễn Thị Hồng Hà

31. Châu Thanh Hải

32. Phạm Văn Hậu

33. Cao Văn Hóa

34. Hồ Văn Hùng

35. Lê Kim Hùng

36. Nguyễn Hồng Liêu

37. Cao Văn Mão

38. Kiều Đình Minh

39. Phạm Văn Muộn

40. Nguyễn Văn Ngọt

41. Nguyễn Bá Ninh

42. Võ Văn Phải

43. Lê Văn Phong

44. Hồ Anh Quang

45. Ngô Văn Thái

4.6 Nguyễn Thanh

47. Nguyễn Văn Thành

48. Nguyễn Thoại

49. Nguyễn Đức Thu

50. Nguyễn Minh Trứ

51. Nguyễn Văn Trường

52. Trần Anh Việt

53. Trần Thanh Xuân

Danh sách Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

1. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Thủy

Các ủy viên (Xếp theo thứ tự A, B, C)

2. Đặng Văn Chiến

3. Trương Trọng Hòa

4. Nguyễn Hường

5. Lê Văn Khuê

6. Đoàn Hải Long

7. Nguyễn Xuân Lộc

8. Tô Ngọc Phương