Giải đáp pháp luật

(NTO) Bất bình đẳng về vai trò giới thường thể hiện dưới những hình thức nào?

Trả lời: Theo các chuyên gia, tình trạng bất bình đẳng về vai trò giới mà trong đó phụ nữ là người phải gánh chịu thiệt thòi thường tồn tại ở 4 dạng dưới đây:

Gánh nặng công việc: Thể hiện ở việc phụ nữ thường phải gánh vác cả 3 vai trò giới (sản xuất, tái sản xuất và cộng đồng) nên không có thời gian học tập nâng cao trình độ và nghỉ ngơi, giải trí như đàn ông.

Phân biệt đối xử về kinh tế, chính trị: Thể hiện ở một số việc, nghề nghiệp thường được xem là chỉ thích hợp hoặc dành riêng cho đàn ông, do đó loại trừ các cơ hội phát triển của phụ nữ. Thêm vào đó, phụ nữ thường được trả công ít hơn nam giới, kể cả khi làm những công việc như nhau. Công việc nội trợ mà chủ yếu phụ nữ phải làm thường không được tính thành tiền công.

Định kiến dập khuôn: Thể hiện ở việc các xã hội thường gán cho mỗi giới những phẩm chất và vai trò nhất định như là những gì cần thiết phải làm và những gì không thể làm, từ đó làm giới hạn phạm vi hoạt động và cơ hội phát triển của phụ nữ.

Bạo lực trên cơ sở giới tính: Thể hiện ở việc phụ nữ thường là nạn nhân của tình trạng bạo lực diễn ra dưới nhiều hình thức như quấy rối tình dục, đánh đập, cưỡng hiếp, xúc phạm nhân phẩm... ở cả trong gia đình, ngoài xã hội và nơi làm việc.