Hỏi - đáp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(NTO) Hỏi: Trách nhiệm của Công an tỉnh như thế nào?

Trả lời: Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phát hiện ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng, giả mạo, lừa đảo vì mục đích khác, làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, đạo đức truyền thống, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và tình hình xã hội ở các địa phương.

Hỏi: Trách nhiệm của Sở Tài chính như thế nào?

Trả lời: Có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định hiện hành.

Hỏi: Trách nhiệm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận như thế nào?

Trả lời: Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Ban chỉ đạo quốc gia 1237, bộ, ngành; Kế hoạch của Ban chỉ đạo 1237 tỉnh về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cung cấp thông liệt sĩ, mộ liệt sĩ.