Điều chỉnh đầu tư Dự án cầu Ninh Chử

(NTO) UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 581/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Dự án cầu Ninh Chử thuộc dự án đường ven biển Ninh Thuận. Theo đó, Dự án cầu Ninh Chử được điều chỉnh, tăng mức đầu tư lên trên 295 tỷ đồng (tăng 102 tỷ đồng so với tổng mức được phê duyệt tại thời điểm lập dự án).

Các hạng mục được điều chỉnh, bao gồm bổ sung thêm đường gom, cống dân sinh và điều chỉnh đường chắn; bổ sung khối lượng nâng cao độ đường đổ trung bình từ (30+50)cm cho đoạn tuyến từ Km0+000-Km0+900; xử lý kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng được điều chỉnh từ 36.095 triệu đồng lên 61.353 triệu đồng. Bổ sung diện tích sử dụng đất là 2.310 m2, nâng tổng diện tích đất sử dụng Dự án cầu Ninh Chử sau khi điều chỉnh là 45.590 m2...

Cầu Ninh Chử do Công ty Cổ phần 473 đảm nhận thi công. Ảnh: Sơn Ngọc