UBND tỉnh công bố hết dịch cúm gia cầm (A/H5N1) tại thôn Như Bình (xã Phước Thái, Ninh Phước)

(nto) Ngày 31-3-2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch cúm gia cầm (A/H5N1) tại thôn Như Bình, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước.

Quyết định nêu rõ: Giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với UBND huyện Ninh Phước và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bắt buộc theo quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường; tăng cường kiểm tra, kiểm dịch trong việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm… nhằm đề phòng phát sinh những ổ dịch mới và tái phát ổ dịch cũ, đảm bảo không để dịch bệnh cúm gia cầm tái phát tại địa phương.