Uỷ ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch triển khai chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2014

(NTO) UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1284/KH-UBND Triển khai chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến 15 xã vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2014”.

 Kế hoạch được triển khai ở các xã: Phước Hà (Thuận Nam); Ma Nới, Hoà Sơn (Ninh Sơn); Phước Tiến, Phước Trung, Phước Thành, Phước Thắng, Phước Chính, Phước Hoà, Phước Đại, Phước Tân và Phước Bình (Bác Ái); Phước Chiến, Phước Kháng, Bắc Sơn (Thuận Bắc). Qua chiến dịch nhằm mục tiêu huy động các cấp, các ngành, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động và cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại các vùng có mức sinh cao và vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng SKSS/KHHGĐ và thực hiện chỉ tiêu công tác DS-KHHGĐ năm 2014.

Chỉ tiêu của chiến dịch: Cung cấp thông tin về SKSS/KHHGĐ và các dịch vụ dân số cho 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, vị thành niên và thanh niên trên địa bàn chiến dịch. Thực hiện 15 ca về triệt sản; 55 ca về dụng cụ tử cung; 92 ca về thuốc tiêm tránh thai; 29 ca về thuốc cấy thai… Thời gian triển khai chiến dịch từ ngày 28/3 đến 28/4/2014.